PROtential Consulting
PROtential Consulting
Samen werken we aan uitdagende projecten!

Welkom

PROtential Consulting is een dynamisch en snel groeiend management consulting organisatie. Wij hebben ons succes te danken aan een strategisch goed gepositioneerd dienstenpakket, een breed netwerk binnen de overheid en een professionele uitvoering van onze opdrachten. Centraal staat hierbij het consequent leveren van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers met een cliëntgerichte opstelling.

Onze opdrachten richten zich op het grensvlak tussen overheid en het bedrijfsleven. Voor onze cliënten in de Rijksoverheid, provincies en gemeenten ontwikkelen wij nieuw beleid en wij ondersteunen hen vervolgens met de concrete implementatie van dit beleid. Onze cliënten in het bedrijfsleven ondersteunen wij door het formuleren van strategische doelstellingen én het omzetten van deze doelstellingen in de praktijk. Onze sterke punten zijn het scherp analyseren van de vraagstelling, het helder structureren van mogelijke oplossingen en het betrouwbaar uitvoeren van de projecten die aan ons zijn toevertrouwd.